ПРИНЦИПИ РЕГУЛЯРНОСТІ СВІТОВОГО ВІЛЬНОГО МУЛЯРСТВА

Коли формувалися перші Великі Ложі, взаємне визнання між ложами відбувалося на підставі дотримання певного набору правил та принципів, які вважалися обов’язковими для того, щоб утворена організація, тобто ложа, могла вважатися Масонською.

Ці принципи, якщо їх звести до декількох найважливіших, полягають у тому, що Вільномулярство є Братерством чоловіків, віра у Вищу Сутність є обов’язковою умовою для вступу до Масонського Ордену, а Книга Священного Закону має бути завжди присутньою в Ложі і відкритою під час ритуальних праць.

В чому ж тоді різниця між регулярними і нерегулярними ложами?

Для того, щоб це зрозуміти, потрібно, насамперед, визначитись з правильним тлумаченням слова «регулярна» в прив’язці до поняття «масонська ложа». В даному випадку мова йде не про те значення англійського слова «regular», яке можна було б перекласти як «постійність», або «черговість», або «звичайність», тобто не в тому значенні, яке слово «регулярний» має у таких сполученнях як, наприклад, «регулярні зустрічі». У випадку з масонством ми маємо справу з іншим значенням англійського слова «regular», зі значенням, яке перекладається як «вірний», «закономірний», «офіційний», як наприклад, вживання слова «регулярний» у терміні «регулярні війська», чи «регулярна армія», тобто офіційна армія держави чи країни, на відміну від нерегулярних сил, таких як приватні армії, нерегулярні ополчення, найманці, тощо.

Виходячи з правильного тлумачення слова «регулярний», давайте тепер стисло розглянемо найважливіші відмінності між регулярним і нерегулярним масонством.

 

 

Регулярне масонство:

До регулярного масонства належать масонські організації (ложі та сформовані з них Великі Ложі, які географічно прив’язані до визнаних держав, в яких вони діють), які дотримуються Давніх Масонських Ландмарок, тобто основоположних принципів і правил масонства, і які є визнаними, як регулярні, іншими регулярними Великими Ложами світу, що ведуть свій родовід від Об’єднаної Великої Ложі Англії (UGLE) та є визнаними нею.

Це дуже важлива послідовність, адже Об’єднана Велика Ложа Англії веде свою історію від лож, що її сформували, які, в свою чергу, пов’язані нерозривним ланцюгом послідовної передачі сакрального знання та ритуальної посвяти з давніми ложами, які існували та діяли на теренах Англії, Шотландії та Ірландії ще задовго до утворення UGLE.

В Україні регулярне масонство представляють ложі, що працюють під покровом Великої Ложі України (ВЛУ), яка має взаємне визнання з Об’єднаною Великою Ложею Англії, Великою Ложею Шотландії та з більшістю регулярних Великих Лож в усьому світі, включаючи Великі Ложі в США, Канаді, Європі, Японії, Австралії, тощо.

Взаємне визнання між регулярними Великими Ложами відбувається внаслідок обміну необхідними для визнання документами та шляхом затвердження такого визнання рішенням регулярної Великої Ложі однієї країни по відношенню до іншої. Іноді процес затвердження взаємного визнання може тривати кілька років.

Найуживанішими правилами визнання Великої Ложі  та її регулярності є правила, які були сформульовані Об’єднаною Великою Ложею Англії  у 1929 році як «Базові принципи визнання Великої Ложі»:

Велика Ложа має бути регулярно, тобто, вірно створеною. Цей принцип ще називають - «регулярність походження». Він означає, що нова регулярна Велика Ложа може бути заснована лише вже існуючою регулярною Великою Ложею або Великими Ложами на території країни, де вже діють щонайменше три регулярні ложі, але ще не була створена Велика Ложа. Так, Велику Ложу України, яка є регулярною і визнаною в світі, було засновано в 2005 році двома регулярними Великими Ложами - Великою Національною Ложею Франції (GLNF) та Великою Ложею Австрії, які відтак є материнськими по відношенню до ВЛУ. На момент створення ВЛУ на території України діяло кілька регулярних звичайних лож, які були засновані або відновлені братами з Франції та Австрії.

Віра у Вищу Сутність є ключовою передумовою для вступу й членства в масонському ордені.

Кандидати посвячуються на, або у присутності відкритої Книги Священного Закону

Членство у Великій Ложі та ложах, що до неї входять, складається виключно з чоловіків, і не дозволяється Масонське спілкування з жіночими або змішаними ложами.

Велика Ложа є незалежною самоврядною організацією, яка має виключну юрисдикцію над трьома ключовими ступенями масонства (the Сraft degrees): Учня, Підмайстра і Майстра Вільного Муляра.

Обговорення релігії і політики в ложах є повністю забороненим.

Відкрита Книга Священного Закону, косинець і циркуль (три Великі Світочі Масонства) є завжди виставленими в ложі або у Великій Ложі, коли вони є ритуально відкритими для масонських праць. 

Вимогливе дотримання принципів Давніх Ландмарок, традиції і звичаїв Вільномулярства.

Великі Ложі Ірландії та Шотландії прийняли схожі, але не повністю ідентичні принципи. Деякі Великі Ложі прийняли свої переліки критеріїв, а деякі користуються переліком повністю ідентичним з прийнятим в ОВЛА.

Регулярність має важливе сакральне значення, яке можна порівняти зі своєрідною «апостольською послідовністю» Вільномулярського посвячення, яке веде свій родовід, як вже зазначалося вище, від трьох перших Великих Лож – Англії, Ірландії або Шотландії.

Крім сакрального, регулярність має також важливе значення для взаємодії між масонськими ложами різних країн, уможливлюючи її, а відтак, - створюючи можливості для налагодження зв’язків між масонами усього світу.

Наприклад, будь-який масон з України після отримання посвяти Майстра, а це зазвичай відбувається протягом не більше, ніж трьох років з моменту прийняття до ордену, і який є дійсним членом ложі, що входить до регулярної і визнаної в світі Великої Ложі України, може без перешкод відвідувати масонські ложі в будь-якій іншій країні, з Великою Ложею якої Велика Ложа Україна має взаємне визнання, а це, як згадувалося вище, - більшість регулярних Великих Лож розвинених країн зі славетною масонською історією і традиціями.    

Відповідно, масони з інших країн, що входять до регулярних Великих Лож, з якими ВЛУ має взаємне визнання, також без перешкод відвідують українські ложі, що належать до регулярної і визнаної в світі ВЛУ.

Таким чином, відбувається зміцнення братерського ланцюга всесвітнього регулярного масонства, що на сьогодні складається приблизно з п’яти мільйонів братів.

Нерегулярні організації, які позиціонують себе як Масонські Ордени

Це ті структури, які не враховують в своїй практиці один або кілька принципів,  або правил Давніх Ландмарок, або не відповідають принципу «регулярності походження», а відтак є несумісними з регулярним Вільномулярством. Це означає, що члени таких утворень позбавлені можливості масонського спілкування з регулярними масонськими ложами світу, а відтак є суттєво обмеженими у можливостях свого розвитку. 

Нелегальні структури

Це найбільш небезпечний вид організацій (формальних чи неформальних), які  намагаються виглядати як Масонство і використовують Масонські символи й літературу для того, щоб залучати людей до шарлатанських та шахрайських практик.

Подорожуючи світом, ви, безперечно, могли вже бачити Масонські Будівлі, або читали про Великі Ложі кожної країни.

Здебільшого, в країнах, де існує й діє масонство, є одна Велика Ложа, яка є регулярною і визнаною в світі.

Якщо ви розмірковуєте над тим, щоб стати масоном, або вже стали ним і вам пропонують приєднуватись до інших організацій чи орденів, треба навчитись розрізняти, що є справжнім, а що  ні. Перелік питань, наведений нижче, допоможе вам в цьому. Задайте ці запитання і переконайтеся, що на жоден з них не вмикається червоне світло:

  1. Чи Ложа, до якої у вас є намір вступити, приймає також жінок? Регулярне й визнане Вільномулярство є Орденом лише для чоловіків. Тут треба зазначити, що для регулярного Масона повага до жінки, добробут родини, рівність всіх людей - є ключовими цінностями. Принцип, що жінки не можуть бути прийнятими до регулярних масонських лож, є, з одного боку, даниною традиції, а з іншого, мудрим правилом, яке допомагає утримувати гармонію в ложах. Позатим, в регулярному Масонстві також відбувається багато подій, на які брати Вільні Мулярі можуть приходити зі своїми дружинами або подругами.
  2. Чи Ложа, до якої у вас є намір вступити, відкриває книгу Священного Закону (наприклад, Біблію або Коран)? Регулярні Ложі не можуть працювати без Трьох Великих Світочей Масонства.
  3. Чи Ложа має патент, виданий Великою Ложею, яка визнається Об’єднаною Великою Ложею Англії та Великою Ложею Давніх, Вільних і Прийнятих Мулярів Шотландії?
  4. Чи ви подаєте заявку на вступ за своєю власною волею та за своїм бажанням? Якщо ви вже вступили до ложі - чи допитували і перевіряли вас перед тим, як ви могли б навіть переступити поріг і фізично увійти до ложі? Чи було голосування за ваше прийняття? Чи ви проходили церемонію ініціації в присутності кількох інших (не менше семи) майстрів Вільних Мулярів?  Ваша відповідь має бути «так».
  5. Чи ніхто не вмовляв чи не вмовляє вас вступити до Ордену? Регулярне Масонство передбачає, що кандидат не може бути спонуканий, або агітований до вступу. Це має бути виключно власним бажання і рішенням.  
  6. Чи Ложа до якої ви думаєте вступити, чи вже вступили, посвячує лише в три ступені масонства – Учня, Підмайстра та Майстра? Визнані регулярні масонські ложі надають посвяту лише  цих трьох ступенях. Інші ступені посвяти можуть бути частиною Додаткових Орденів і вони не надаються в Ложах, які працюють під покровом регулярної Великої Ложі. 

Якщо Ложа, до якої ви збираєтесь вступити, або членом якої ви вже є, не відповідає вищевказаним критеріям, тоді, скоріш за все, ви намагаєтесь вступити, або вже вступили, в нерегулярну, або невизнану масонську структуру або, і це було б ще гірше, у нелегальну й шахрайську організацію.

На жаль, досить часто трапляються випадки, коли ми зустрічаємо кандидатів, які були введені в оману і довірою яких скористались люди, які видавали з себе представників Масонських організацій, які вступали до якихось структур, лише щоб потім зрозуміти, що їх ошукали і вони опинились у невизнаній організації – це, зазвичай, стає одразу зрозумілим, за першої ж спроби поїхати за кордон і там відвідати праці регулярної масонської ложі.

Всесвітнє Універсальне Братерство Вільних Мулярів дає надзвичайні можливості для розвитку людини, як в духовному, так і в практичному сенсі. Якщо ви маєте бажання стати масоном, ви можете прийняти таке рішення лише самостійно, і будьте уважними – обов’язково переконайтесь, що ви намагаєтесь вступити до регулярного визнаного Масонства. А якщо ви вже є Вільним Муляром, бажаємо вам великих успіхів на шляху Пізнання.