Перелік масонських лож, що діяли на території України у другій половині XVIII – на початку XX ст.

(згідно твору Крижановської О.О.)

"ТРЬОХ БРАТІВ"

Село Вишнівка (на Волині), 1742. Заснована польськими шляхтичами.

"ТРЬОХ БОГИНЬ"

Львів, 1758.

"БЕЗСМЕРТЯ"

Київ, 1784. Заснована російськими офіцерами. До ложі належали: Грап Г., Гросер Г., Сковорода Г.С. (ви­датний український просвітитель, філософ і поет).

"МАРС"

Кременчук, 1785.

"ДОБРИЙ ПАСТИР"

Кременчук, 1785.

"МІНЕРВА"

Кременчук, 1785 (перебазувалася з Немирова). До ложі належали: Фролов-Вагреєв, Дерінг (купець).

"РОЗВІЯНИЙ МОРОК"

Житомир, 1787. Ложу заснував Гейнч (Гінч) Ф. (карантинний лікар). Роботи в ложі велися польською і французькою мовами. До ложі належали: Бучинський І.Ю. (статський секретар). Ганський В. (оратор ложі, колишній маршалок Волинської губернії), Гнатовський П. (полковник), Грушецький І. (юрискон­сульт), Дунін С. (поміщик), Івановський О. (маршалок Заславського повіту). Карвицький К. (граф, поміщик), Клінгенберг X. (лейтенант-полковник, почесний член ложі), Колпакчієвич М. (професор), Комаровський Б. (граф, президент І Департаменту на Волині), Литвинський І. (капітан), Лерхе Г.В. (правник, секретар цензур­ного комітету при Міністерстві юстиції), Михайловський І. (поміщик), Мошинський П.І. (граф, губернський маршалок), Фієдорович С. (поміщик), Харлинський Ф. (правник, належав також до київської ложі "З'єднані слов'яни", був зв'язаний з київською філією Російського Біблійного товариства).

"ТРИ КОЛОНИ"

Київ, 1788? 1794? Заснував Еллізен Георг-Генріх (Єгор Єгорович) (член Петербурзької медичної колегії). Належала до еклектичної системи.

"?"

Кременчук, 1789-1792. Заснував Білоусович (колезький асесор).

"ДОБРОЧИННІСТЬ І ДОСКОНАЛА ЄДНІСТЬ"

Дубно, XVIII ст.

"ЗВЕРШЕНА ТАЙНА"

Дубно, XVIII ст. До ложі належав Олізар Густав-Генріх-Атаназі, Пилипович   (польський   поет, граф, київський губернський маршалок, член "Патріо­тичного товариства", учасник декабристського руху).

“?”

Самбір, кінець  XVIII ст.

"?"

Заліщики, кінець XVIII ст.

"СХІД ЖИТОМИРСЬКИЙ"

Житомир, кінець XVIII ст. Заснував Гейнч (Гінч) Ф. (карантинний лікар). Ложа жіноча.

"ДРУЗІ ПРИРОДИ"

Одеса, кінець XVIII ст.

"ВОЛИНСЬКА  ЛОЖА"

Працювала у XIX ст. Перша територіальна масонська організація в Україні, з якою об'єдна­лися польські ложі Правобережжя.

"ВЛАДИСЛАВ ЯГЕЛЛО"

Луцьк, XIX ст. До ложі належав Каменський (прапорщик).

"?"

Острог, закрита у 1821 р. До ложі належали: Адвокатський К. (ліцеїст),  Банаковський К., Банаковський Ю., Баліман-ський І. (адвокат), Драгонбацький, Кодлубецький Т., Краєвський К., Кронишевський (дворянин), Мілочевсь-кий, Пгалтишевський, Ридчинський, Танецький (адво­кат).

"ПОНТ ЕВКСИНСЬКИЙ”

Одеса, І 803? 1817? Заснована французькими емігрантами. Роботи велися німецькою мовою. До ложі належало 70 осіб, серед них: Вегелін (ад'ютант Ланжерона), Волконський С. (князь), Деревський М. (директор одеської комерційної гімназії), Дубрович І. (професор Рішельєвського ліцею), Дудрович М. (учитель комерційної гімназії, в.о. директора Рішельєв­ського ліцею), Інзов І.Н., Калинеський (Калинеску) М. (молдаванин, інспектор Рішельєвського ліцею), Кали-новський І. (ад'юнкт Рішельєвського ліцею), Ковалевсь-кий 0.1. (професор Рішельєвського ліцею), Кучетовсь-кий К.І. (учитель початкової школи при Рішельєвському ліцеї), Лагоріо Ф. (купець, віце-консул обох Сицилій), Ланжерон О.Ф. (граф, генерал від інфантерії, одеський, херсонський і новоросійський генерал-губернатор, член верховного суду у справі декабристів), Лоран (профе­сор), Мейєр (ад'ютант Ланжерона), Флукі (військовий).

"ЙОРДАН"

Феодосія, 1812. У 1817-1821 рр. ложею керував Лагоріо Ф. (купець, віце-консул обох Сицилій. Базувалася на французькій та шотландській системах. Роботи вели­ся французькою і російською мовами. До ложі належа­ло 26 осіб, серед них: Галлера А. (поміщик), Герсі Ф. (купець), Грапперон І.І. (французький дворянин, ме­дик), Гюбнер Є. (негоціант), Ден фон Іоахім (надвірний радник), Жуков В., Калиневський М. (майор), Ланжерон О.Ф. (граф, генерал від інфантерії, одеський, херсонсь­кий і новоросійський генерал-губернатор, член верхов­ного суду у справі декабристів), Мієллі С. (художник), Хотяїнцев І.М. (генерал-лейтенант, сенатор), Хотяїнцов (Хотяїнцев) М. (надвірний радник).

"ПОЛУМ'ЯНА ЗОРЯ"

Кам'янець-Подільський, 1817-1818. Підпорядковувалася петербурзькій "Астреї”. До ложі на­лежали: Алексіано (військовий Дніпровського піхотно­го полку), Будберг І. (колезький асесор), Гаммерау фон Генріх Дейбель (міністерський службовець), Гедихін (був у свиті його імператорської величності по квартирмейстерській частині), Грамберг фон Вільгельм (Василь Антонович) (інженер-полковник, з 1824 р. — генерал-майор), Горшуль фон Христоф Г. (доктор філо­софії, учитель), Грубе Карп Генріх (пруський королів­ський таємний радник, почесний член ложі), Гюллезен фон Ебер (купець), Донат І.В. (купець), Думберг Г.Б. (фабрикант), Жерве фон Амандус (капітан), Кізеветтер Георг Іоанн, Конраді Карл Фрідріх Георг (кандидат те­ології), Корф Ф.І. (барон, штабс-капітан), Корф Ф.В. (барон, лейб-гвардії поручик), Корф 2-й Франц (барон, гвардії офіцер), Креуз фон Гуальб Кіпріан (генерал-майор), Ландезен Ф.В. (купець), Фреліх Дан (купець).

“МІНЕРВА”

Буцьківці (на Поділлі), 1817-1818. До ложі належали: Дордет (військовий), Краузе (полковник свити його імператорської величності), Мейєр (військовий).

"ТРИ ЦАРСТВА ПРИРОДИ"

Одеса, 1818. Базувалася на шотландській системі. Перебувала в Союзі Великої Провін­ційної ложі. До ложі належав Ланжерон О.Ф. (граф, ге­нерал від інфантерії, одеський, херсонський і новоро­сійський генерал-губернатор, член верховного суду у справі декабристів).

"З'ЄДНАНІ СЛОВ'ЯНИ"

Київ, 12 березня 1818 р. Базувалася на виправленій шотландській системі. Роботи велися ро­сійською та французькою мовами. Підпорядковувалася петербурзькій "АстреГ. Свою діяльність спрямовувала на розвиток слов'яно-федералістичних ідей в Україні. До ложі належали 83 особи, серед них: Алексеєв (командир 2-го Фурштадтського батальйону), П.Афанасьєв (аудитор), Блікс І. (купець), Бніпський Є.Г., Бодліс О. (підполковник), Вейєр К. (купець), Вол­конський С.Г. (князь, генерал-майор, член "Союзу Бла-годенствія", один з керівників Південного товариства), Вороницький Г., Гацаман (доктор філософії Дерптсько-го університету), Гейнч (Гінч) Ф.(медик, засновник лож "Розвіяний морок" та "Схід Житомирський"), Гемин Ф., Гіршефельд (медик), Гудович М.М. (граф, полковник, маршалок), Девель Б. (підполковник), Девель Д.
(поручик), Девель О. (командир Бобруйського артиле­рійського гарнізону), Деметр Л. (учитель), Дрентель, Дрентельн (фон Дрентельн) (військовий?), Дубельт Л.В. (генерал-лейтенант, управляючий III Відділенням влас­ної його імператорської величності канцелярії, началь­ник штабу корпусу жандармів), Еланзовський Ф. (поміщик), Запольський С., Зеленка В. (поручик), Каш-такузін Е. (підполковник), Клостерманн К. (поліцмей­стер), Кнот І. (медик), Кригер К. (музикант), Кульчиць-кий (Кульчинський) Є. (учитель київської гімназії), Ло-зинський В. (поміщик), Ландражен (Ландрожин) І.Я. (професор Ніжинської гімназії вищих наук), Леман К. (учитель музики), Ленуард І. (книгопродавець-француз), Лебедєв Ю. (старший ад'ютант у Головному штабі Пер­шої армії), Лобанов-Ростовський А.Я. (князь, генерал-лейтенант), Лубинський (граф), Лукашевич В. (по­міщик, почесний магістр), Луневський Ф., Маєвський Ф. (капітан уланського полку принца Оранського, Ве­ликий магістр у таємному товаристві "Рицарів Храму"), Мейєр Ф. (військовий), Мусін-Пушкін-Брюс В. (граф), Мюнчинський І. (учитель), Наковський Н., Нидецький О., Новотний А., Олізар Г. (граф, київський губернсь­кий маршалок), Павловський М. (прапорщик), Пашков-ський М., Проскура А., Проскура Й. (повітовий марша­лок), Радлінський І., Реєлінг І. (музикант), Рейнеке Є. (титулярний радник), Реммерс В. (відставний майор), Ренальєр (полковник), Реслінг (військовий Тамбовсько­го піхотного полку), Рипинський (військовий), Рогозин-ський Б. (поміщик), Росцишевський Е. (хорунжий), Ро-сцишевський В. (повітовий маршалок), Саар (медик), Савицький В. (повітовий маршалок), Свидерський П. (поміщик), Селеман К., Сербутовський А. (військовий), Таубе, Терлицький (військовий), Трейсин Е. (військо­вий), Трубецький П.П. (князь, полковник, статський ра­дник, начальник Одеського митного округу, декабрист), Туровський А., Ульчицький (майор), Фінке Г., Фоль-борт П. (пастор), Фрейган П. (військовий), Харлінський О. (поміщик), Харлінський Ф. (суддя 2-го Департаменту трибуналу, був зв'язаний з київською філією Російсько­го Біблійного товариства), Чарковський О. (поміщик, член київської провінційної ради польського Патріоти­чного товариства), Чарковський А. (поміщик), Чарков­ський І. (поміщик), Шепелинський (Шапелинський) К.В. (професор Ніжинської гімназії вищих наук), Шварценберг фон Ейзель (військовий), Штіцинг І. (учи­тель), Шуберт (дійсний статський радник).

"ЛЮБОВ ДО ІСТИНИ"

Полтава, 1818. Заснована М.М.Новіковим (з 1816 р. — правитель канцелярії малоросійсь­кого генерал-губернатора М.Г.Репніна у Полтаві). Базу­валася на давньоанглійській системі. Роботи велися ро­сійською мовою. Підпорядковувалася петербурзькій "Астреї". До ложі належали: Алексеєв Д. (катерино­славський губернський маршалок), Алексеєв С.І. (дво­рянин), Барсов П.Є. (театральний діяч), Бібіков І.М. (ротмістр), Величко О.П. (кандидат фізико-математичних наук, чиновник Міністерства фінансів), Война С.Р. (дворянин), Глінка В.А. (підполковник)^ Горбовський (губернський, прокурор), Горленко Я.А. (титулярний радник, маршалок), Григорович В.І. (дійсний статський радник, викладач в Академії художеств), Дьяков Л.М., Імберг О.Й. (чиновник для особливих доручень), Кар-пов І.Н. (полковник), Капніст В.В. (видатний поет і гро­мадсько-політичний діяч, маршалок Миргородського повіту (1782 р.) і Київської губернії (1785-1787 рр.), Ко­тляревський І.П. (видатний поет і драматург, член пол­тавської філії Російського Біблійного товариства), Ко-чубей С.М. (дійсний статський радник, полтавський гу­бернський маршалок, член Малоросійського таємного товариства), Левенець С.Ф. (надвірний радник, полтав­ський губернський маршалок), Лукашевич В.Д. (чинов­ник Колегії закордонних справ, переяславський повіто­вий маршалок, член лож "Любов до Істини" та "З'єднані слов'яни", організатор і ідеолог Малоросійського таєм­ного товариства), Панін А.Є. (ад'ютант генерал-губер­натора Малоросії), Свєчін (віце-губернатор), Тарновсь-кий В.В. (поміщик), Шафонський Г.О. (чиновник), Чарниш В.І. (маршалок).

"ОЗИРІС ДО ПОЛУМ'ЯНОЇ ЗОРІ”

Кам'янець-Подільський, 26 грудня 1818 р. Базувалася на виправленій шотландській чи польській системі. Роботи велися російською, поль­ською та французькою мовами. Була підпорядкована петербурзькій "Астреї”. До ложі належали 67 осіб, се­ред них: Бернацький Л.О., Вальц І. (командир бригади), Гейнч (Гінч) Ф. (медик), Гусєв (Томський піхотний полк), Дамер Ф. (у 1820-1821 рр. — Майстер ложі), Зверєв (служив у 4-му Морському полку), Клінгенберг X. (лейтенант-полковник, почесний член ложі "Роз­віяний морок"), Кюрто (підполковник, комендант в
Акермані), Силин (військовий, комендант в Одесі).

"ПОМИРАЮЧИЙ СФІНКС"

 Харків, 20-ті роки XIX ст. Філія петербурзької ложі "Помираючий Сфінкс", заснована Карнеєвим 3.Я. (попечитель Харківського університету, командор Мальтійського ордену). До ложі належало 15-20 осіб, серед них: Власова М.С., Гулак-Артемовський П.П. (український письменник і національно-культур­ний діяч, професор і ректор Харківського університету), Дудрович (професор), Ольховська (поміщиця), Ольховський П.С. (поміщик). Перовський О.О. (попечитель Харківського університету).

“?”

Катеринослав, 1820. До ложі належали: Алексеєв (маршалок), Інзов (генерал-лейтенант, головний попечитель і голова комітету у справах колоністів Півдня Росії), Мизько (катеринославський генерал-губернатор, директор гім­назії).

“?”

Київ, 20-ті роки XIX ст.

“ОВІДІЙ”

Київ, 1821. Керував ложею Пущін П.С.

"УВІНЧАНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ"

Рівне, 1833. До ложі належали: Бильський Й., Вигодовський, Ворцель, Глушкевич, Олізар (таємний радник), Поговський (штабс-лікар), Тарновський (штабс-лікар), Юшкевич.

"ЗІРКА СПРАВЕДЛИВОСТГ

Одеса, початок 70-х років XIX ст. У 1874 р. увійшла до складу Великого Сходу Італії.

"СВ. ВОЛОДИМИРА РІВНОАПОСТОЛЬНОГО"

Київ,  1890-ті роки — 1917 р. Ложею керував Моркотун С.К. (один з керівників Ордену мартиністів, особистий секретар Великого Гетьмана П.Скоропадського).

"ЛЮБОВ І ВІРНІСТЬ"

Полтава, 1890-ті роки —1917р.

"КИРИЛО-МЕФОДІЙ

Полтава, початок XX ст. Діяла під керівництвом ложі "Нарцис".

"ПІВНІЧНЕ СЯЙВО"

Київ, початок XX ст. Діяла під керівництвом ложі "Нарцис".

"ВЕЛИКА ЛОЖА УКРАЇНИ

Київ, 1900? 1902? До ложі належали: Котляревський Я. (Великий Майстер ложі), Море В. (Великий Секретар ложі), Петлюра С. (Головний Ота­ман військ УНР, голова Директорії УНР), Кумицький М. О.

"ШЕВЧЕНКО

Харків, 1901.

"БРАТЕРСТВО

Чернігів, 1901? 1904?

"ВІДРОДЖЕННЯ"

Харків, 15 листопада 1906 р. Ложу заснував Ковалевський М.М. (правник, історик, соціолог, член Державної Думи). До неї належали: Анічков Є., Котля­ревський С., Лоріс-Меліков (генерал-губернатор), Маклаков В., Немирович-Данченко Д. (літератор), Рубінштейн Я.Л. (Майстер ложі, правник)

“?”

Київ,  1906-1918. Діяла при редакції часопису "Киевская мысль". До ложі належали; Василенко К. (брат Миколи Василенка), Гінзбург, Дрентельн, Заславський Д. (журналіст), Зільберфарб М. (єврейський політичний діяч в Україні, член Центральної Ради від єврейської об'єдна­ної соціалістичної партії, міністр єврейських справ в уряді УНР).

"КИЇВСЬКА ЗОРЯ"

Київ, 1909.

"ІСТИНА"

Одеса, 1909.

ПСВ. АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Київ, 1910. 18 вересня 1917 р. проголошена Великою Ложею України. До ложі нале­жали: Петлюра С., Левицький О.М.

"З'ЄДНАНІ СЛОВ'ЯНИ"

Київ, 1910.

"ПРАВДА"

Київ, 1910. До ложі належали: Александровський Г.В., Бажаєв В.Г., Васнюхов М.К., В'язлов А.Г. (прав­ник, член української фракції та Союзу автономістів Державної Думи), Григорович-Барський Д.М. (правник, лідер київських кадетів., Надзиратель ложі), Грушевський М.С. (історик, публіцист, Голова Української Цент­ральної Ради, Президент УНР), Єфремов С. (історик української літератури, юрист, публіцист, громадсько-політичний діяч), Іванов С.О. (професор, член Держав­ної Думи), Косинський В., Лозинський В.О. (член Дер­жавної Думи), Матушевський Ф.П. (громадсько-полі­тичний діяч, публіцист, редактор "Громадської Дум­ки"), Полторацький І.М. (Секретар ложі), Радченко М.І., Чебаков (Чабаков) С.М. (юрист), Шраг І., Штейн-гель Ф.Р. (барон, член Державної Думи, Венерабль ло­жі).

"ЄДНАННЯ”

Київ, 1910-1911. Виділилася з ложі "Правда". До ложі належали: АлександровськиЙ Г.В., Ахрімович З.А., Бочкарьов (московський медик), Васнюхов М.К., Єф­ремов С., Корчак-Чепурківський О.В. (гігієніст і епіде­міолог, професор Київського університету), Лозинський В.О., Радченко М.І., Прокопович В.К., Редкліх В.К., Слуцький Є.Є., Фльоров, Чебаков С.М.

"ОРДЕН ЗІРКИ НА СХОДІ”

Київ, 1911. Філія заснованого в Індії масонського ордену.

"ОРДЕН ЗІРКИ НА СХОДІ”

Ялта, 1911. Філія заснованого в Індії масонського ордену.

“ФЕДЕРАЦІЯ”

 ("СВІТЛО ПРАВДИ”)

Київ, 1912-1913. До ложі належав Ніковський А. (історик, літературознавець, журналіст, громадсько-політичний діяч).

"ВЕРХОВНИЙ І ПРАВЛЯЧИЙ КАПІТУЛ "НАРЦИС'

Південні та Південно-Західної губернії Російської імперії, 1912. Призначений для масонських робіт 4-6 ступенів. Чле­ном капітулу був Моркотун С. (один з керівників Орде­ну мартиністів, особистий секретар Великого Гетьмана П.Скоропадського).

"СВЯТОГО ЙОРДАНА"

Одеса, 1914-1915.

“?”

Бердичів, 1914-1915.

"ІСТИНА"

Київ, перша чверть XX ст.

"АСТРЕЯ"

Київ, перша чверть XX ст.

“?”

Одеса, перша чверть XX ст.

“?”

Одеса, перша чверть XX ст.

“?”

Катеринослав, перша чверть XX ст.

“?”

Вінниця, перша чверть XX ст. До ложі належали: Боржковський В.В., Лозинський О.О., Фіялковський.

“?”

Полтава, перша чверть XX ст. До ложі належали: Ротмистров Г.Г., Сіяльський, Товкач К.І., Чижевський П.І.

"ЗІРКА СХОДУ”

Одеса, 1915-1917. До ложі належали: Житков (медик, Майстер ложі), Коган (професор Одеського уні­верситету), Крижановський Л.А. (професор Одеського університету), Шатуновський (професор-математик Одеського університету), Ржепишевський (учитель), Чехівський В., Шпенцер.

"ЗОРЯ"

Київ, 1916. До ложі належали: Бриліант (присяжний повірений), Белінг Д.Є. (професор-гідробіолог), Затонський В.П. (один із засновників КП(б)У, Народний комі­сар освіти у першому радянському уряді України), Ігнатович (службовець Держбанку), Казановський В.І. (при­ват-доцент Київського університету), Квятковський, Константинович, Личков Л.С., Науменко В. (один із ке­рівників ложі), Чернояров.

"СВІТАНОК"

Київ, 1917-1928/1929. У 1917 р. виділилася з ложі "Зоря". До ложі належали: Беньяш (бактеріолог), Лич­ков Л.С., Личков Б.Л., Малютін (присяжний повірений), Морейніс, Семенцов А.П. (хімік), Воскресенський М.М. (викладач Київського університету).

"СВ. АПОСТОЛА АНДРІЯ"

Київ, 1917.

"СВІТЛО ПРАВДИ”

Київ, перша чверть XX ст. До ложі належали: Алоїзієвич 3. (педагог, голова Педагогічного інсти­туту), Ніковський А.?, Корчак-Чепурківський О.В., Прокопович В.К. (Оратор ложі), Радченко М.І., Чебаков С.Н. (Майстер ложі).

"МОЛОДА УКРАЇНА"

 Київ, 1917. Засновники ложі: Моркотун С.К., Галіп А., Шумицький М., Скоропадський П.

"КИЇВСЬКЕ БРАТСТВО"

Київ, 1917-1918. Об'єднання 15-ти ки­ївських лож.

"ОБЛАСНА РАДА МАСОНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Київ, після 1917р.

“?”

Дніпропетровськ, 1917.

"ОРДЕН ТАМПЛІЄРІВ"

Крим? Харків? Діяв до 1929 р.

"ОРДЕН СВІТЛА "

Крим? Харків? Діяв до 1929 р.

"НАРЦИС”

Київ, 1917. У 1918 р. переіменована на "З'єднані слов'яни". До ложі належали: Даньковський Б., Лисенко Г, Терапіано Ю.К.

"ЄДНІСТЬ"

Львів, 1919.